Hur du lockar och bibehåller fantastisk personal

I tider när arbetslösheten är låg är männinskor inte speciellt motiverade att ta jobb som de i svårare tider kanske skulle ha accepterat. Och samtidigt är många anställda villiga att byta till ett arbete som de tror kommer att bli bättre än det nuvarande. Denna situation orsakar enorma strategiska svårigheter för vissa företag, men det kan skapa möjligheter för andra.

Om ditt företag kan skapa en verklig styrka i att locka och behålla de bästa arbetstagarna inom din bransch har du en konkurrensfördel som få kan matcha. Det är tydligast i tjänstesektorn, där personalen ofta, på sätt och vis, är produkten. Tillverkande företag bör emellertid inte förbise denna källa som en konkurrensfördel, eftersom den kan vara ganska kraftfull. Det noteras ofta att det finns ett direkt samband mellan arbetsglädjen och kundtillfredsställelse – dvs nöjda medarbetare borgar för glada kunder.

När tillväxten ökar gör den det alltid snabbare än vad det finns tillgång på kompetent arbetskraft. Och då kan man också utgå ifrån att detta problem snarare kommer att förvärras än förbättras. I vissa branscher blir situationen akut.

Visst, hög omsättning på arbetskraft och underbemanning kan hanteras, om de är väntade. McDonald’s är ett exempel på ett framgångsrikt företag. De har under årens lopp utvecklat system som gör det möjligt att leverera jämn kvalitet med oerfarna anställda. Men även ett företag som McDonald’s, vars system är konstruerat för att hantera hög personalomsättning, kan drabbas när omsättningen blir för hög. Och sådana rörelser kräver fortfarande chefer med åtminstone ett uns av erfarenhet.

Det är uppenbart att företaget behöver en hel arsenal av trevligheter för att locka personal. Även om det alltid är en bra idé att ge de anställda en bit av kakan, måste du komma ihåg att det finns ett brett spektrum av belöningar att erbjuda anställda. Om du tar till den enklaste av dessa – pengar – märker du snabbt hur dina resultatssifrror förvandlas från grönt till rött. Vad företaget behöver är en rad attraktioner som kommer att göra det till ett Disneyland för din arbetskraft. Dessa attraktioner måste dock vara ekonomiskt försvarbara och anpassats till företagets strategi.

Attraktionerna

Människor vill känna att de är speciella och att deras jobb är viktigt. Detta är den enskilt viktigaste punkten alla företag bör tänka på när man beslutar hur man ska attrahera, utveckla och behålla anställda. För anställda som känner att ett jobb är speciellt måste det finnas något med jobbet som uppfattas som anmärkningsvärt och beundransvärt.

För att locka dina anställda och bibehålla en bra relation kan du köpa gåvokort som julklapper och företagspresenter.

Idealet är om denna uppfattning inte bara omfattas av den anställde utan av den anställdes vänner och familj också. Det finns flera saker som gör att människor tycker att ett jobb är speciellt: