Bemanna rätt

Bemanna rätt

Om du driver ett företag och behöver expandera, måste du överväga alternativen. Vilken lösning är bäst för just ert företag? Det kan handla om att träna upp befintlig personal, att hyra in tillfällig personal, att kanske lägga ut ett helt område på entreprenad (outsourcing), eller att anställa.

Att ta in nya resurser – vilken väg du än väljer att gå – kommer alltid att innebära någon form av investering för dig och ditt företag.

Vare sig du har bestämt dig för att utöka personalstyrkan, eller att ersätta någon som har slutat, så kommer den här guiden att göra dig uppmärksam på de olika alternativ som står till buds – och hur du väljer det alternativ som bäst lämpar sig för just dina behov.

Att rekrytera eller inte rekrytera

Innan du lägger ner tid och pengar på att anställa en ny person så måste du fråga dig själv om företaget verkligen är i behov av att anställa. Behöver du hjälp just nu, eller för en längre tid framåt? I båda fallen är det bra om du försöker se så långt in i framtiden som det går. Du bör alltid ställa dig själv frågan varför du behöver extra hjälp och hur länge du behöver den.

Ställ dig själv följande frågor:

 • Funderar du på att ta in ny personal för att hjälpa företaget att växa, eller för att hantera en tillfällig ökning av arbetsbelastningen?
 • Ersätter du en anställd som har slutat? Om så är fallet, varför slutade den förre anställde, och vilka kvalifikationer förlorade ditt företag i och med det?
 • Behöver du få tag på kompetens som dina nuvarande anställda inte besitter?
 • Har mängden arbete ökat? Kommer den ökade mängden arbete att hålla i sig, eller är det bara tillfälligt?
 • Hur kommer arbetsplatsen att påverkas av en utökning av personalstyrkan? Har du någon plats där dom kan sitta? Kommer du behöva köpa in ny utrustning?

Istället för att anställa

Eftersom det är både dyrt och tidsödande att anställa, bör du överväga dessa alternativ först. De olika alternativen innefattar att:

 • omorganisera företagets struktur
 • omfördela arbete mellan anställda
 • befordra befintlig personal
 • fråga deltidspersonal om dom skulle vara intresserade av att gå upp i arbetstid
 • få upp effektiviteten i företaget
 • erbjuda övertid
 • erbjuda flexibla arbetstider till de anställda, med andra ord låta personal börja tidigare/senare för att täcka in en större del av dagen

Olika sätt att ta in ny personal

De olika alternativen är:

FAST ANSTÄLLDA

Kan vara heltids- eller deltidsanställda. Det är personal som är tillsvidareanställd. Du har mycket ansvar gentemot denna kategori av personal, men detta är basen i de flesta företag, och utan fast anställd personal, så kan få företag växa.